Αντιπαρακολούθηση: Το μοτίβο της ζωής

MK III

Σε αυτή τη κατηγορία από άρθρα μας έχουμε αναφέρει πολλές τακτικές και τεχνικές αντιπαρακολούθησης, αλλά εδώ θα δούμε ένα πιο σπουδαίο κομμάτι. Πως να γνωρίζουμε πότε είναι πιο σημαντικό να τις εφαρμόζουμε στη καθημερινή μας ζωή. Επιπρόσθετα, αυτή η άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να διορθώσετε και άλλα κενά ασφαλείας που ίσως να έχετε και να μη το γνωρίζετε.

Είτε μιλάμε για κάποιον ειδικό ασφαλείας που θέλει να σας προστατέψει, είτε για κάποιον που θέλει να σας παρακολουθήσει για οποιοδήποτε λόγο, ένα από τα πρώτα βήματα τους θα είναι να φτιάξουν το προφίλ της καθημερινότητας σας. Αυτό που εδώ ονομάζουμε «το μοτίβο της ζωής». Για παράδειγμα, βλέπετε ένα πολύ απλοποιημένο τέτοιο μοτίβο παρακάτω. Αυτό που μας λέει είναι ότι στις 08:00 φεύγουμε από το σπίτι προς τη δουλειά, στις 18:00 από τη δουλειά προς το γυμναστήριο, και στις 19:30 από το γυμναστήριο πίσω στο σπίτι.

Αυτό ίσως να φαντάζει απλό αλλά εδώ είναι η αρχή όλων. Εάν κάποιος θέλει να σας παρακολουθήσει πλέον έχει όλα τα σημεία ενδιαφέροντος και τις ώρες. Εάν θέλει να εγκαταστήσει τεχνικά μέσα παρακολούθησης στην οικία σας, το ίδιο. Εάν θέλει να σας βλάψει (π.χ. απαγωγές, δολοφονίες, κτλ.) γνωρίζει από που θα περάσετε και τι ώρα ακριβώς, και ούτω καθεξής.

Αντίστοιχα, εάν κάποιος θέλει να σας προστατέψει πλέον γνωρίζει τα αδύνατα σημεία ώστε να μπορεί να σας προτείνει διαδρομές αντιπαρακολούθησης, διαφοροποίηση της καθημερινότητας σας, των ωρών άφιξης και αναχώρησης, κτλ. Με απλά λόγια, ο τρόπος για να γίνουμε πιο δύσκολος στόχος είναι να κάνουμε το μοτίβο της ζωής μας πιο τυχαίο ώστε να είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς με ακρίβεια που θα είμαστε και πότε. Αυτό μπορεί να σημαίνει να ξυπνήσουμε νωρίτερα και να πάμε μια βόλτα πριν τη δουλειά, ή να εργαστούμε από κάποιο άλλο μέρος κάποια άλλη μέρα, να πηγαίνουμε από διαφορετικούς δρόμους στις διαδρομές μας κάθε μέρα, επίσκεψη στο γυμναστήριο διαφορετικές ώρες ή σε διαφορετικά γυμναστήρια, κτλ.

Όσοι εργάζεστε σε ευαίσθητες θέσεις το γνωρίζετε ήδη για παράδειγμα ότι είναι απαγορευτικό να χρησιμοποιείτε τις ίδιες ώρες άφιξης-αναχώρησης και διαδρομές στη καθημερινότητα σας. Αυτό είναι η θεμελιώδης αρχή των SDR (Surveillance Detection Route, Διαδρομή εντοπισμού παρακολούθησης). Κάποιες φορές θα είναι μεγαλύτερη και κάποιες φορές μικρότερη διαδρομή, κάποιες φορές θα πηγαίνουμε νωρίτερα και κάποιες φορές αργότερα, κτλ. Αλλά με αυτό το τρόπο κάνουμε τη παρακολούθηση πάρα πολύ πιο δύσκολη και κατ’επέκταση, αυξάνουμε τις πιθανότητες εντοπισμού της προς όφελος μας ενώ ταυτοχρόνως αυξάνουμε το επίπεδο ασφαλείας μας. Για το σχεδιασμό SDR θα γράψουμε σε μελλοντικό άρθρο.

Πηγή:stratiotika.commandos.gr

Tagged