Προφήτης Ησαΐας, ο «μεγαλοφωνότατος των Προφητών». (9 Μαΐου)

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ὃς ἄσπορον προεῖδεν υἱομητρίαν,
Πρισθεὶς ἄναρχον εἶδεν υἱοπατρίαν.
Ἡσαΐας δ’ ὁρόων μέλλοντ’ ἐνάτῃ χερὶ πρίσθη.

Λειτουργικά κείμενα

Tagged